Φόρτωση Summits

Επισκόπηση Συνεδρίου

Η συνεχιζόμενη πανδημία Covid-19 εξακολουθεί να είναι μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική αλλά και κοινωνικο-οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της καταδεικνύουν την απόλυτη ανάγκη για μέτρα δημόσιας υγείας και για συνεχείς επενδύσεις.

Η πρόταση του ΠΟΥ για μια διεθνή συνθήκη, δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη και ευθυγραμμισμένη στην αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών πανδημιών, ενώ η προσέγγιση «One Health- Ενιαία Υγεία», μια διεπιστημονική προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και το κοινό μας περιβάλλον, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της κεντρικής στρατηγικής για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύντομα θα έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο 1st Athens Health Summit με επίκεντρο την ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημίας και το πως αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα όραμα για το μέλλον, όπου οι χώρες θα είναι αποτελεσματικότερες στην αντιμετώπιση των μελλοντικών απειλών και προκλήσεων. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, οι πρωταγωνιστές στη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας, θα παρουσιάσουν τις τελευταίες πρωτοβουλίες για ένα νέο όραμα για την Υγεία.

Θεματολογία Συνεδρίου

Η Αντιμετώπιση της Πανδημίας στην Ευρώπη και το Όραμα για το Μέλλον

«Ενιαία Υγεία» προς Όφελος Όλων

Πανδημία Covid 19 στην Ελλάδα: Γεγονότα και αριθμοί

Οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και ισχυρότερου Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης

Αξιοποίηση της δυναμικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Υγεία ως κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία

Go to Top