*Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

17:30 – 18:00 | Εγγραφές

18:00 – 18:30 | Εναρκτήριες ομιλίες – Χαιρετισμοί

18:30 – 19:45 | Εναρκτήρια Ενότητα – Η Αντιμετώπιση της Πανδημίας στην Ευρώπη και το Όραμα για το Μέλλον

 • Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της Covid-19
 • Εμβόλια: έρευνα, ανάπτυξη και από κοινού προμήθεια
 • Δράσεις για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων
 • Ένα σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη
 • Παγκόσμια αλληλεγγύη
 • Μια διεθνής συνθήκη για την πανδημία

19:45 – 20:15 | «Ενιαία Υγεία» για το όφελος όλων

20:30 | Επίσημο Δείπνο

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

08:45 – 09:15 | Εγγραφές

09:15 – 09:25 | Έναρξη

09:25 – 09:45 | Εναρκτήρια ομιλία

09:45 – 11:15 | Panel: Πανδημία Covid 19 – Γεγονότα και Αριθμοί

 • Ψυχικός και κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος
 • Επιδημιολογία / Δεδομένα / Επίπτωση
 • Επιχειρησιακή διαχείριση και προσέγγιση (πρόγραμμα εμβολιασμού – επιτήρηση) / Προκλήσεις και λύσεις

11:15 – 11:45 | Διάλειμμα

11:45 – 13:45 | Panel: Οικοδομώντας ένα ανθεκτικό και ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

 • Μεταρρύθμιση συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Προληπτική Ιατρική
 • Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: Οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι
 • Φαρμακευτική Στρατηγική
 • Κλινικές Μελέτες

13:45 – 14:45 | Διάλειμμα φαγητού

14:45 – 16:15 | Panel: Αξιοποιώντας όλη τη δυναμική του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στην Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Εργαλεία ψηφιακής υγείας
 • Κινητή Υγεία / Τηλεϊατρική
 • Εξατομικευμένη ιατρική

16:15 – 16:45 | Διάλειμμα

16:45 – 18:30 | Panel: Η Υγεία ως κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία

 • Ευκαιρίες επενδύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
 • Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη και ιδιωτική πρωτοβουλία
 • Νέα ασφαλιστικά μοντέλα υγείας

18:30 | Συμπεράσματα