Φόρτωση Summits

Επισκόπηση Συνεδρίου

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG έχει γίνει κυρίαρχο θέμα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συζήτησης και αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση στην επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων.

Παρά τη δυσκολία και την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων – πολλές τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν παράγοντες ESG στον στρατηγικό σχεδιασμό τους.

Εγγραφείτε στο 1st Athens ESG & Climate Crisis Summit για να παρακολουθήσετε κορυφαίους keynote speakers, θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς επίσης και τους ειδικούς στην διαμόρφωση πολιτικών, να αναλύουν τις προκλήσεις, τις λύσεις αλλά και τις προσδοκίες αναφορικά με τα κριτήρια ESG.

Δυνατότητα παρακολούθησης στα Ελληνικά και Αγγλικά

Εγγραφή

Θεματολογία Συνεδρίου

Κλιματικός κίνδυνος 2021

Το σημερινό πλαίσιο. Τι χρειάζεται να γνωρίζουν και πώς πρέπει να ενεργούν τα Δ.Σ., οι επιχειρήσεις και οι Risk Managers;
EU Green deal| UN 17 Goals και η θέση τους στον επιχειρηματικό κόσμο
Νομοθετικό & ρυθμιστικό πλαίσιο

Climate risk, ενεργειακή μετάβαση και βιωσιμότητα

Η νέα αγορά ηλεκτρισμού | Ανάπτυξη ΑΠΕ | Αποθήκευση Ενέργειας | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Ηλεκτροκίνηση | Υδρογόνο | ΑΙ

ESG: Ενσωμάτωση στην αειφορία και στο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων

Συζήτηση και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ στρατηγικής, διακυβέρνησης και κλιματικού κινδύνου | Προκλήσεις, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες βέλτιστων πρακτικών | Αντίκτυπος στον επιχειρηματικό κίνδυνο | Ασφαλιστικός κίνδυνος

Μακροοικονομία. Βιώσιμη Χρηματοοικονομική (Sustainable Finance) και «πράσινες επενδύσεις» σε ένα κόσμο που καθοδηγείται από ESG κριτήρια

Η υιοθέτηση πρακτικών risk management που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα θα οδηγήσει τον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να διαδραματίσει ενεργό ρόλο για τη μετάβαση σε μία οικονομία carbon neutral | Ευκαιρίες και Προκλήσεις | Βέλτιστες πρακτικές για δίκαιο δανεισμό και αναδιαμόρφωση στρατηγικών για το 2022

Go to Top