Προηγούμενα Συνέδρια

Athens ESG & Climate Crisis Summit – October 2021

19 Οκτωβρίου 2021 @ 16:00 - 20 Οκτωβρίου 2021 @ 18:00

Athens Health Summit – November 2021

23 Νοεμβρίου 2021 @ 17:00 - 24 Νοεμβρίου 2021 @ 19:00