Η Τράπεζα Πειραιώς διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους 5,5 εκατομμύρια πελάτες της.

Με συνεχείς επενδύσεις σε προϊόντα αιχμής, αλλά και στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, η Τράπεζα Πειραιώς και οι άνθρωποί της έχουν στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών με πλήρη κάλυψη των αναγκών τους.

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Τράπεζα Πειραιώς έθεσε σε εφαρμογή το στρατηγικό σχέδιο “Sunrise”, με βάση το οποίο υλοποιεί τον μεγαλύτερο τραπεζικό μετασχηματισμό στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας στην επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και σε ισχυρές αποδόσεις υπέρ των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της.

Η δράση για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πολυετή κρίση και η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής είναι στην κορυφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς.

website: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes