Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά και συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για τους ασφαλισμένους της.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, έχει δεσμευθεί να επιστρέφει σε αυτήν μέρος των κερδών της κάθε χρόνο, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις: για την ποιότητα ζωής και την αναβάθμισή της, για την προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, με περισσότερες επιλογές και αισιοδοξία για το μέλλον.

website: eurolife.gr