Η Tikun Europe είναι η πρώτη Φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, που αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει Medical Cannabis προϊόντα για όλη την Ευρώπη.

Αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την Έρευνα & Ανάπτυξη δεκαετιών της Tikun Ισραήλ έχοντας άμεση πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, σε μεγάλη βάση δεδομένων ασθενών της, στα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων, κλπ.

website: tikun.gr