Ο Όμιλος Quest είναι ένας από τους μεγαλύτερους, δυναμικά αναπτυσσόμενος, Ελληνικός Όμιλος Εταιρειών.  Πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνολογίας, έχει συνδέσει επί 40 χρόνια το όνομά του με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής αγοράς. Σήμερα οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ταχυμεταφορών και της πράσινης ενέργειας, με παρουσία στην Ελλάδα και περισσότερες από 30 χώρες.

website: https://www.quest.gr/