Στην PwC Ελλάδας, στόχος είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Δεσμευόμαστε στην παράδοση ποιοτικού έργου σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε (ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές). Αποτελούμε κομμάτι ενός δικτύου εταιρειών σε 155 χώρες με περισσότερα από 284.000 στελέχη. Στην Ελλάδα, έχουμε παρουσία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους.

Οι ομάδες μας αποτελούνται από διεθνούς κύρους συμβούλους, με βαθιά γνώση του κάθε κλάδου και πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Συνδυάζουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, χρηματοοικονομικών, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης κινδύνου και τεχνολογίας.

Επενδύουμε χρόνο στην κατανόηση της δραστηριότητας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Αξιοποιούμε τη γνώση μας τόσο για τις τοπικές όσο και τις διεθνείς αγορές και επανεξετάζουμε τις παραδοσιακές πρακτικές, στοχεύοντας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αποτελεσματικής στρατηγικής που απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

website: https://www.pwc.com/gr/en/