Η Huawei ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με γνώμονα τη συνεχή καινοτομία, η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο ΤΠΕ στους πελάτες της.

Στην Ελλάδα, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων η Huawei παρέχει ανταγωνιστικά, καινοτόμα και αδιάλειπτα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Σε Επιχειρηματικούς πελάτες, η εταιρεία εισάγει ψηφιακές, καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στα Καταναλωτικά Προϊόντα διαθέτει μεγάλη ποικιλία έξυπνων συσκευών.

Τέλος, στον τομέα του Digital Powerη Huawei παρέχει μεταξύ άλλων «έξυπνες» λύσεις φωτοβολταϊκών Smart PV, υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV) και Data Centers.

Το όραμα και η αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει έναν πλήρως συνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο σε κάθε άτομο, σπίτι και οργανισμό.

website: https://www.huawei.com/en/