Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. είναι μια καινοτόμος Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΜΩΝ παρέχει λύσεις για την ενδυνάμωση των ασθενών και την υποβοηθούμενη ανεξάρτητη διαβίωση. Η GNOMON διαθέτει 25 χρόνια εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής που έχουν σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών έργων ορόσημων. Η ΓΝΩΜΩΝ έχει το όραμα να μετασχηματίσει το χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης και κοινωνικής φροντίδας εκμεταλλευόμενη την αξία των δεδομένων.

website: gnomon.com.gr