Σταθερή επένδυση στην  Έρευνα και την Ανάπτυξη

H ΕLPEN δραστηριοποιείται εδώ και 56 χρόνια στην παραγωγή επώνυμων ελληνικών φαρμάκων.  Επενδύει περισσότερο από το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά προγράμματα.

Εδώ και 25 χρόνια, διατηρεί το Πρότυπο Ερευνητικό, Eκπαιδευτικό & Πειραματικό της Κέντρο, το οποίο αποτελεί ένα από το 10 μεγαλύτερα εργαστήρια Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Σπουδαίο καρπό των ερευνητικών προσπαθειών της ELPEN αποτελεί η πρωτότυπη εισπνευστική συσκευή Elpenhaler®, που αποτελεί εφεύρεση του Προέδρου και ιδρυτή της, κ.Δ.Πενταφράγκα και στοχεύει στην αντιμετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως είναι το άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Η συσκευή Elpenhaler® έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε 35 χώρες και φέρει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη.

Με εξαγωγές 30 σκευασμάτων και ενεργή παρουσία σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και 41 παγκοσμίως, η ELPEN αναγνωρίζεται και στις διεθνείς αγορές. Από το 2012 διατηρεί επίσης τη θυγατρική εταιρεία ELPEN Pharma GmbH στη Γερμανία.

Η ELPEN δρομολογεί την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο τομέα της οριακής καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογήσει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 120 εκατ. ευρώ, το οποίο αναπτύσσεται σε βάθος τετραετίας. Το συγκεκριμένο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής φαρμάκων στην Κερατέα κι  ενός Πάρκου Έρευνας και Καινοτομίας στα Σπάτα, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεών της  στο Πικέρμι.

Σήμερα, η ELPEN απασχολεί 1.100 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου. Με τις νέες επενδύσεις της αναμένεται να δημιουργήσει 250 νέες άμεσες θέσεις εργασίας κυρίως για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας ενεργά στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων και τον περιορισμό του brain drain.

website: elpen.gr