Με πάνω από 2.700 σκευάσματα σε 85 χώρες και 1000 εργαζόμενους, η  DEMO δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. To νέο επενδυτικό της πλάνο 2021-2027, αξίας 356 εκατ. ευρώ., περιλαμβάνει την παραγωγή πρώτων υλών, την επέκταση της παραγωγής τελικών σκευασμάτων, την έρευνα& ανάπτυξη  και την βιοτεχνολογία.

website: demo.gr