Η Deloitte Ελλάδος, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu,  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, απασχολούμε περισσότερους από 1.700 επαγγελματίες.

Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη και δυναμική 45ετή πορεία, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία και γνώση σε ελεγκτικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες, καθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου.

Ακολουθούμε το επιχειρηματικό μοντέλο της Deloitte το οποίο βασίζεται στη στενή συνεργασία και στην από κοινού διαχείριση έργων από τις διαφορετικές ομάδες των επαγγελματιών μας. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούμε, κάθε φορά, τις κατάλληλες δεξιότητες των ανθρώπων μας, αλλά και τις καινοτόμες ιδέες που προκύπτουν μέσα από τις συνεργασίες μας ώστε να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις στις πιο απαιτητικές προκλήσεις των πελατών μας.

Έχουμε χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους κλάδους της οικονομίας: Καταναλωτικών Αγαθών, Ενέργειας & Πόρων, Βιομηχανίας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Επιστημών Υγείας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Κυβερνητικοί φορείς & Δημόσιες Υπηρεσίες, Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Τηλεπικοινωνιών – προσφέροντάς τους αποτελεσματικές και πρωτοποριακές λύσεις, με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες.

Στην Deloitte, ο πυρήνας όλων όσων κάνουμε είναι οι άνθρωποί μας, ενώ η εταιρική μας κουλτούρα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία. Λειτουργούμε με διαφάνεια και σεβασμό, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, ενώ το εργασιακό μας περιβάλλον ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, όπου όλοι αισθάνονται μέρος μίας μεγάλης ομάδας. Επιπλέον, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Και όλα αυτά λειτουργώντας με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τo Deloitte Alexander Competence Center (DACC), το οποίο ιδρύθηκε το 2017 ως ένα πρότυπο κέντρο δημιουργίας τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και παραγωγικότητας με στόχο να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τις προοπτικές νέων ταλέντων και να μειώσει το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα. Το κέντρο στεγάζεται στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Technopolis), όπου εργάζονται απόφοιτοι πανεπιστημίων με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, οι οποίοι συμβάλλουν, μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, στην ολοκλήρωση έργων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.

Το 2019, ιδρύθηκε το Deloitte Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να δημιουργεί έναν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω πρωτοβουλιών που προωθούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσφορά βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μέσω μιας ευέλικτης και πρακτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, η Deloitte Academy βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, πάντα πιο μπροστά από τις τάσεις της παγκόσμιας και της εγχώριας αγοράς και τις βέλτιστες πρακτικές.

H KBVL, μέλος του παγκόσμιου δικτύου δικηγορικών εταιρειών με την επωνυμία Deloitte Legal στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που παρέχει νομικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς στόχους των πελατών.

website: https://www2.deloitte.com/gr/en.html