Η Cenergy Holdings εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες και εστιάζει στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές και μεταφορά δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται την Hellenic Cables και τη Σωληνουργεία Κορίνθου, πρωτοπόρες εταιρείες σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως της μεταφοράς  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές σωλήνων χάλυβα και κοίλων δοκών, παγκοσμίως, για τους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.  Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια.

Η Cenergy Holdings, με έδρα το Βέλγιο, ιδρύθηκε το 2016 και είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex).

Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στην ενεργειακή μετάβαση και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα όχι μόνο κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, αλλά αναπτύσσοντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

website: https://www.cenergyholdings.com/