Η αία* relate δημιουργήθηκε το 2004 από μια ομάδα έμπειρων στελεχών από διαφορετικά πεδία δράσης, που ένωσαν γνώσεις, δυνάμεις, ιδέες, καλή διάθεση και όρεξη για δουλειά για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μεγάλου ταξιδιού στο χώρο της επικοινωνίας.

Στόχος μας να πούμε την ιστορία σας και να την ακούσουν τα κοινά στα οποία απευθύνεστε. Να προβάλλουμε τα ανταγωνιστικά σας πλεονεκτήματα και να θεμελιώσουμε τα χαρακτηριστικά της εικόνας σας μεταμορφώνοντας τις προσδοκίες σας σε απτές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Διαθέτοντας εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, η *αία relate συνδυάζει την εμπειρία, τη γνώση και τη δημιουργικότητα στελεχών πολλαπλών ειδικοτήτων, που μπορούν να διαμορφώσουν στρατηγικές, να επιλέξουν εργαλεία και να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές πλατφόρμες επικοινωνίας, που θα μεγιστοποιήσουν την επιτυχία.

website: https://aea.gr/