Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ο Κωστής Μουσουρούλης είναι οικονομολόγος και ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατάγεται από τη Χίο. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και στις Διεθνείς Σχέσεις από το Université Libre de Bruxelles καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση από το Solvay Brussels School of Economics & Management. Διαθέτει πολυετή πείρα και έργο σε θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 2004 διετέλεσε Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και μεταξύ 2007-2009 Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας. Διετέλεσε Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου (2012-2013) και Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος στην υπηρεσιακή Κυβέρνηση του 2015. Τον Φεβρουάριο του 2020, με αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, αποσπάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και διορίστηκε Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.