Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Tον Αύγουστο του 20212 ορίστηκε Διαπραγματευτής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για την επανεκκίνηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των 4 αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες είχαν αδρανήσει από το 2010. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο του 2013 και για τα 4 έργα.

Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως COO (1998-2001), στη συνέχεια ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011), όντας ο πρώτος που δεν προερχόταν από την οικογένεια των ιδρυτών της εταιρείας και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί 15 έτη.

Κατείχε ποικίλες θέσεις ευθύνης για περίπου 20 έτη στην Owens Corning, όπου διετέλεσε Πρόεδρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και των Μονωτικών Υλικών.

Είναι μέλος του ΔΣ της ALPHA BANK, της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN, της Fairfield-Maxwell Ltd (ΗΠΑ), της Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. και συνιδρυτής της Zeus Capital Management.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Future Pipe Industries (Dubai), της ENOIA B.V. and της RAYCAP S.A. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΜΕ από το 2005 έως το 2009. Επιπρόσθετα, είναι ιδρυτής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2008 έως το 2016.

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Harvard Graduate School of Business Administration.