Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Ο Ζαχαρίας Ραγκούσης είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Εχει 33 χρόνια πορείας στην φαρμακευτική βιομηχανία με πλούσια εμπειρία από διαφορετικές θέσεις.
Είναι Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του ΣΦΕΕ και Υπεύθυνος της Επιτροπής Αποζημίωσης & ΗΤΑ του ΣΦΕΕ και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Εχει πτυχίο Κτηνιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος και έχει 1 παιδί.
Μετά από εταιρική συγχώνευση εντάχθηκε στην Pfizer σαν Δ/ντης Oncology/Ophthalmology. Στη συνέχεια ανέλαβε θέσεις με αυξημένες υπευθυνότητες στα
τμήματα πωλήσεων, Μάρκετινγκ, εμπορικής διεύθυνσης και άλλων τμημάτων και έφτασε το 2008 να κατέχει τη θέση του Business Unit Manager. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pfizer Hellas από το 2012 και Πρόεδρος από το 2017.