Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG

Ο Γιάννης Βάλβης είναι από τον Ιούνιο 2021 ο Επικεφαλής Στρατηγικής και Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου HHG. Συνεργάζεται με τη Διοίκηση του Ομίλου στη διαμόρφωση του Οράματος και της Στρατηγικής, καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών έργων όπως εξαγορές, έργα μετασχηματισμού, στρατηγικές συνεργασίες, λειτουργική βελτιστοποίηση. Διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών ως Σύμβουλος Στρατηγικής, καθώς διετέλεσε Partner στο Συμβουλευτικό Τμήμα της Εταιρείας Deloitte στην Αθήνα, παρέχοντας υπηρεσίες σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες σε διάφορους κλάδους. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος International MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.