Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο Γιάννης Τσακίρης είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και κάτοχος Master in Business Administration από το Imperial College στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γιάννης Τσακίρης ξεκίνησε την καριέρα του το 1995 στην εταιρία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. όπου και παρέμεινε για 5 έτη απασχολούμενος σε θέσεις σχετικές με την παραγωγή, την προώθηση και την πώληση νέων προϊόντων βιομηχανικών ορυκτών.

Την περίοδο 2000-2006 ήταν εταίρος στο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Vectis Capital, με έδρα την Αθήνα, όπου επένδυε στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών κυρίως στην Ελλάδα και στις Βαλκανικές χώρες.

Το 2006 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδυσεων (European Investment Fund, EIF) όπου και ασχολήθηκε με τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε αναπτυσσόμενες αγορές. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως Επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ακολούθησε η τοποθέτησή του ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη.

Ο Γιάννης Τσακίρης έχει σχεδιάσει και αναπτύξει αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως το Equifund για την Ελλάδα, την πλατφόρμα επιχειρηματικής ανάπτυξης και καινοτομίας για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkan Enterprise Development & Innovation Facility), το JEREMIE για την Ελλάδα και την Κύπρο, την πλατφόρμα καινοτομίας για τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στην Πορτογαλία (Portuguese Venture Capital Initiative), εγγυητικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την Τουρκία, την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία (DCFTA Guarantee Facility)κ.α.

Από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019, ο Γιάννης Τσακίρης ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (“GEEREF”) στο Λουξεμβούργο, το οποίο αποτελεί ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο σύμπραξης δημόσιου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γερμάνια, Νορβηγία κ.α.) και ιδιωτικού τομέα στοχεύοντας στην επένδυση έργων που αφορούν την καθαρή ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Γιάννης Τσακίρης διδάσκει επίσης σχετικά με τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.