Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ

Ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ από τον Ιούλιο του 2019.

Είναι δικηγόρος και εργάστηκε από το 2004 στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου και ως νομικός σύμβουλος σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Από τον Σεπτέμβριο του 2009 ως τον Δεκέμβριο του 2011 εργάστηκε ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής επικοινωνίας στο Γραφείο Πρωθυπουργού.

Από το 2012 έως το 2019 εργάστηκε στην εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην Αθήνα ως Regulatory Affairs Manager υπεύθυνος για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα και στη Philip Morris International  στην Ελβετία ως Regulatory Strategy Manager υπεύθυνος για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σπούδασε νομικά (LLB) στο Πανεπιστήμιο Southbank του Λονδίνου και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στο University College London στο Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο των Νέων Τεχνολογιών.

Είναι, επίσης, μέλος ΔΣ του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρίας- ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ., της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.