Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Ο Σταύρος Δρακουλαράκος είναι ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας της Παπαστράτος. Διοικητικό στέλεχος με ψηφιακό DNA και πολυδιάστατη επαγγελματική πορεία. Οι θέσεις ευθύνης που έχει κατά καιρούς αναλάβει περιλαμβάνουν στρατηγικό σχεδιασμό, ηγεσία ομάδων, ανάλυση και ανάπτυξη ΜΜΕ, εταιρική επικοινωνία, ψηφιακό μετασχηματισμό και διεθνείς συνεργασίες, σε περιβάλλοντα με υψηλές ανάγκες και πολυεθνική κουλτούρα. Έχει εκτεταμένες σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τεχνολογία και την Ηγεσία.