Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο Μιχάλης Ανδρεάδης είναι Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Δεκέμβριο του 2019. Υπήρξε για πολλά χρόνια ανώτερο στέλεχος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος από διάφορες θέσεις, Γενικού Διευθυντή, Αν. Διευθύνοντος Συμβούλου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πραγματοποίησε σπουδές οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά (MBA in Financial Management), από το University of Exeter στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, πρόσφατα ολοκλήρωσε σειρά σεμιναρίων σε θέματα ηγεσίας και στρατηγικής από το Oxford Said Business School, The Wharton School of the University of Pennsylvania, το Harvard Business School, το Columbia Business School, το INSEAD, το Cambridge Judge Business School, το London Business School και το YALE School of Management. Έχει υπάρξει εκτελεστικό και μη εκτελεστικό μέλος σε πλειάδα Επενδυτικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων, μεταξύ των οποίων και της Ελληνικής  Ένωσης Τραπεζών.