Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής Ευθύνης & Διακυβέρνησης, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS, Μέλος ΔΣ, UN Global Compact Network Hellas, μέλος ΔΣ, CSR Europe, μέλος, European Reporting Lab, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester της Αγγλίας με εξειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Πολιτικές Ελευθέριες. Έχει διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρία FANCO S.A. SPORTSWEAR MANUFACTURER (2000 – 2002), Διευθύντρια Εκπαίδευσης (1998-2000), Διευθύντρια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (1996 – 1998). Επίσης, υπήρξε Υπεύθυνη Διμερών και Διεθνών Σχέσεων στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (1993-1995) και Διευθύντρια Πρωτοπόρων και Διεθνικών Προγραμμάτων Συνεργασίας του Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών του Κέντρου (1991-1993).

Ως εμπειρογνώμων, έχει εργαστεί σε διαφορετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εργασίας, του Ελληνικού Οργανισμού Ανθρώπινου Δυναμικού, του Τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, του CSR Europe, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, και άλλα.