Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης της διαΝΕΟσις για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα

O Κων/νος Καρτάλης είναι Καθηγητής και Δ/ντης του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι μέλος του Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της  Συμφωνίας των Παρισίων, κύριος ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε θέματα κλιματικής αλλαγής, μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Πολιτιστική Κληρονομιά» καθώς και αυτής για «Κλιματικά ουδέτερες πόλεις». Είναι επιστημονικός υπεύθυνος για το  ΕΚΠΑ στο έργο «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της», ενώ συμμετέχει στο Κέντρο Αριστείας «Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή και Μετριασμός» του ΕΚΠΑ.  Εχει δημοσιεύσει 101 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα κριτών.  Εχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού.