Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Ο Δημήτρης Καραβέλλας έχει εργαστεί από διάφορες θέσεις και ρόλους στο WWF για περισσότερο από είκοσι πέντε χρόνια. Έχει ασχοληθεί με βασικά ζητήματα πολιτικής που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους, τη διατήρηση και προστασία απειλούμενων ειδών και σημαντικών οικοτόπων, την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, ενώ προεδρεύει επίσης της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF, μιας συλλογικής προσπάθειας του διεθνούς δικτύου του WWF για τη διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και την προώθηση μιας βιώσιμης “μπλε οικονομίας” στην περιοχή της Μεσογείου. Είναι επίσης μέλος του SDSN Leadership Council of Greece. Είναι κάτοχος BSc. στη Θαλάσσια Βιολογία από το Queen Mary University of London, και MSc. στη Βιολογία και Διαχείριση της Αλιείας από το Bangor University.