Επικεφαλής Group Planning, Investor Relations & ESG

Η Χρυσάνθη Μπερμπάτη είναι Γενικός Διευθυντής Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG (environment, society, governance) στον Όμιλο Πειραιώς, στον οποίο και εργάζεται από το 1999 σε διάφορες θέσεις. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (2007) με υψηλή διάκριση. Eίναι ο βασικός εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς σε όλες τις επικοινωνίες με την επενδυτική κοινότητα κατά τα τελευταία 10 έτη, έχει ηγηθεί ή συμμετάσχει σε σειρά έργων, ενώ είναι μέλος διάφορων επιτροπών της Τράπεζας. Από το 2020 και εξής, ανέλαβε την ευθύνη της διαμόρφωσης ομιλικής ESG στρατηγικής για τον Όμιλο Πειραιώς με διατμηματική προσέγγγιση, υπό την καθοδήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς.